Preguntes freqüents

FAQs

Tens algun dubte?

Les sessions tenen una durada aproximada de 50 minuts. Habitualment les primeres sessions solen aprofitar-se més quan es fan setmanalment, coincidint amb la fase exploratòria principal. No obstant això, en funció de les necessitats de cada persona i del punt en el procés terapèutic en què es trobin, es pot acordar una freqüència temporal més o menys espaiada.

Les sessions tenen un preu de 55€ tant per a la modalitat en línia com per a la presencial.

La veritat és que és difícil poder predir amb antelació la durada d’un procés terapèutic. En funció del tipus de demanda i de la velocitat de progrés de cada persona, pot variar considerablement. En qualsevol cas, tu ets qui té la darrera paraula sobre la durada del procés en funció dels teus desitjos i necessitats.

De manera orientativa, et pot ajudar saber que hi ha persones que necessiten al voltant de 10 a 15 de sessions per gestionar una situació molt específica i localitzada. D’altres, en una situació semblant, pot ser que necessitessin més o menys temps. Tot i això, qui estigui interessat en emprendre un procés psicoterapèutic més profund pot allargar indefinidament la seva vinculació terapèutica.

Durant una sessió de psicoteràpia parlarem del que et passa amb l’objectiu d’explorar la situació en què et trobes, marcar objectius i triar estratègies per a assolir-los. En la majoria de sessions utilitzem el diàleg com a eina principal de treball. En algunes situacions ens ajudarà utilitzar alguna tècnica experiencial per poder gestionar emocions espontànies, parar atenció al que ens vol dir la ment i facilitar la presa de decisions convenients.

En finalitzar la sessió és interessant poder recapitular i integrar la informació de tot allò que hem anat parlant per consolidar les conclusions a què hem arribat. Si ho veiem oportú, pactarem alguna pràctica que puguis dur a terme per incrementar el progrés terapèutic i així debatre’l a la nostra visita següent.

Nombrosos estudis han conclòs que la psicoteràpia és un recurs que funciona per superar situacions difícils, reduir simptomatologia i aconseguir un grau de funcionament vital més elevat. D’acord amb l’Associació Americana de Psicologia, el 75% de persones que duen a terme un procés psicoterapèutic mostren algun tipus de benefici (1).

És cert que alguns dels elements que més prediuen l’èxit són la relació terapèutica i la involucració del pacient amb el tractament. En funció de la demanda que trobem, els beneficis seran de diferent índole. No obstant això, com a premissa general, un dels beneficis transversals a la majoria de processos psicoterapèutics és la reducció de patiment.

(1) https://www.psychiatry.org/patients-families/psychotherapy 

Aquest és un escenari més que plausible. Té molt de sentit tant per a aquelles persones que ja hagin fet teràpia com per a les que mai n’han iniciat un procés. Si aquest és el teu cas, et suggeriria que m’ho fessis saber per telèfon o correu electrònic sense necessitat d’agendar una visita i sense cap compromís. Potser així podem saber si et cal o no perquè puguis estar una mica més a prop de la decisió que més et convingui.

Si tens dubtes que jo et pugui ajudar abans de fer una primera visita, pots contactar amb mi perquè en puguem parlar i ho esbrinem. Si veiem que no tenim gaires garanties de poder funcionar, sempre intentaré trobar algun altre professional que et pugui ajudar en les teves circumstàncies. En qualsevol cas, m’agradaria ajudar-te a trobar alguna via alternativa que et permeti reconduir la situació en què et trobes.

Sí, la psicologia clínica és una professió protegida pel secret professional. Únicament se n’excepciona quan s’estigui atemptant contra la integritat física o psíquica d’alguna persona.

Pots trucar-me, escriure’m un Whatsapp o un correu electrònic. Estaré encantat de respondre les teves preguntes.

Vols sol·licitar una visita?

Introdueix les teves dades i em posaré en contacte amb tu.

×